Vragenlijsten

Vragenlijsten

Voor wie bestemd?
Voor alle medewerkers van uw organisatie. Met Your Vitality Score kunt u verzuimrisico’s detecteren door stress én het welzijn van de medewerker in kaart te brengen. Your Vitality Score is een online vragenlijst die door de medewerkers wordt ingevuld. Zij krijgen de vragenlijst per e-mail toegestuurd. Het invullen van de vragenlijst duurt 10 tot 15 minuten.

De inhoudt van de vragenlijst gaat over:
– Persoonlijke veiligheid;
– Werktempo en -druk;
– Werksituatie en perspectief;
– Leefstijl;
– Psychologisch welzijn.

Wat is de opvolging na het invullen van de vragenlijst?
Na het invullen van de vragenlijst krijgt de medewerker een persoonlijke rapportage. In deze rapportage staat of de medewerker wel of geen actie moet ondernemen om de algemene gezondheid en vitaliteit te verbeteren.

Dit wordt gedaan met behulp van kleuren:
– groen geeft aan dat de medewerker niks hoeft te doen,
– oranje geeft aan dat het wenselijk is actie te ondernemen,
– rood geeft aan dat het noodzakelijk is om actie te ondernemen om uitval te voorkomen.

De werkgever ontvangt een totale managementrapportage voor de hele organisatie. Hierin zijn alle gegevens van de medewerkers anoniem verwerkt.

Kosten
De aanvraag gaat via de werkgever naar Centrum voor Bedrijfsgezondheid.

Procedure:
Het aanvragen van een traject loopt via de leidinggevende, de bedrijfsarts of via mail: info@cvbgezondheid.nl.

Scroll naar boven