Taakdelegatie & Bedrijfsarts

Taakdelegatie

CVB werkt o.a. vanuit taakdelegatie, dat houdt in dat onze Casemanager Taakdelegatie het aanspreekpunt is voor de medewerker die ziek is uitgevallen. De Casemanager Taakdelegatie is de verlengde arm van de Bedrijfsarts. Dit werkt sneller, effectiever en goedkoper. Er zijn te weinig Bedrijfsartsen in Nederland om iedereen goed en snel van dienst te zijn. Om verzuim en hogere kosten te voorkomen wordt er vanuit deze methodiek gewerkt.

Bedrijfsarts

Aan CVB zijn gecertificeerde en geregistreerde bedrijfsartsen verbonden waarmee voldaan wordt aan de vigerende wettelijke eisen. Dit zijn bedrijfsartsen die op de locaties van CVB of van de werkgever onder andere de arbeidsomstandighedenspreekuren verzorgen. CVB werkt met allround en zeer ervaren zelfstandige bedrijfsartsen die zich kenmerken door deskundigheid en onafhankelijke beoordelingen van de arbeidsbeperkingen en arbeidsmogelijkheden.

Waarvoor?
De bedrijfsarts draagt bij aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Voorkomen is beter dan genezen. Door te adviseren over beschermende maatregelen kan ziekte door werk worden voorkomen. Ook andere maatregelen kunnen preventief werken. De bedrijfsarts ondersteunt in het bedrijf zowel de werknemer als de werkgever. Ook ondersteunt hij bij het opstellen van preventie- en verzuimbeleid en bij het begeleiden van zieke werkenden terug naar het werk (re-integratie). Andere belangrijke taken zijn het arbeidsomstandighedenspreekuur en het vaststellen en melden van beroepsziekten.

De bedrijfsarts staat als zodanig ingeschreven in het BIG-register. Dit geeft duidelijkheid over bevoegdheden en deskundigheid van de bedrijfsarts. Afhankelijk van de situatie kunnen ook andere arbodeskundigen adviseren over gezond en veilig werken. Zoals een arbeids- en organisatiedeskundige (A&O deskundige), arbeidshygiënist of veiligheidskundige.

Waarom?
De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Een bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. Alle werkenden moeten toegang hebben tot een bedrijfsarts.

Procedure
– De werkgever of leidinggevende meldt een werknemer aan voor onderzoek.

– Na.v. het onderzoek volgt behandeling of een advies voor b.v. een meer multidisciplinaire interventie.
– Na afloop van een onderzoek of traject wordt een verslag meegegeven aan de werknemer en eventueel samen met de werkgever of leidinggevende besproken.
– Eventueel kan advies voor voorkomen van klachten gegeven worden.

Procedure:
Het aanvragen van een traject loopt via de leidinggevende, de bedrijfsarts of via mail: info@cvbgezondheid.nl.

Scroll naar boven