Onze diensten

Onze diensten

Centrum Voor Bedrijfsgezondheid is een arbodienst verlenende organisatie.

CVB is gericht op duurzame inzetbaarheid die werkgevers ondersteunt en begeleidt bij de verbetering van de arbeidsomstandigheden, o.a. met preventieve trajecten ter voorkoming van het (ziekte)verzuim en als verzuim zich voordoet met een directe aanpak.

De verzamelde kennis en ervaring op de gebieden van preventie, belastbaarheid, gezondheidsmanagement, veiligheid en arbodienstverlening is breed en groot.

Onze dienstverlening start met preventie en loopt zo nodig dóór na 2 jaar ziekteverzuim.
Het verzuimvolgsysteem werkt proactief en is ingericht om de (ex) medewerker te kunnen blijven volgen.

Medewerkers en samenwerkende partners van CVB hebben ruime ervaring met MKB-werkgevers en met vrijwel alle branches en sectoren. Wij hebben specialisten in huis inzake MKB-branches, zorg, sport, overheid, onderwijs en maakindustrie.

Onze kernwaarden

Innovatief en Probleemoplossend

In deze veranderende wereld is innovatief vermogen essentieel. Als een vraagstuk niet linksom opgelost kan worden, dan gebeurt het rechtsom. Als dit met nieuwe methodieken dient te gebeuren dan zullen we deze ontwikkelen. In het concept van Centrum voor Bedrijfsgezondheid beschikt de klant nu over één loket voor alle arbo- en re-integratiezaken. Eén aanspreekpunt dat de werkgever en werknemer door het hele proces van preventie tot en met WIA WGA begeleid.

Kwaliteit en Betrouwbaar

Onze adviseurs hanteren de voorgeschreven professionele richtlijnen zoals NVAB,
STECR (bedrijfsartsen), SRA (voor registerarbeidsdeskundigen), NVVG (verzekeringsgeneeskundigen), NIP (psychologen) en de richtlijnen voortkomend uit het beleid van ex-CWI en UWV (de formele poortwachter). Onze stafarts en stafarbeidsdeskundige monitoren structureel de uitvoering van onze adviseurs. Sinds 2021 wordt onze organisatie extern geaudit door de certificeringinstelling DNV (Det Norske Veritas). Volgens UWV en de inkomensverzekeraars zijn wij voldoende toebereid om hun klanten te mogen bedienen.

Scroll naar boven