Advies en toetsing RI&E

Advies en toetsing RI&E

Een gezonde en veilige werkomgeving voor uw werknemers
Iedereen is het erover eens dat werknemers recht hebben op een gezonde en veilige werkomgeving. Niet alleen is dit belangrijk voor het welzijn van uw personeel, maar het heeft ook positieve gevolgen voor uw bedrijf. Tevreden en gezonde werknemers zorgen namelijk voor minder ziekteverzuim, wat de productiviteit en winstgevendheid ten goede komt.

Hoe creëert u een veilige werkomgeving?
Om ervoor te zorgen dat uw bedrijf een gezonde en veilige werkomgeving biedt, is het verplicht om een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Hierbij worden alle mogelijke risico’s in kaart gebracht. CVB kan u hierbij ondersteunen door de risico’s te inventariseren en u te adviseren over een Plan van Aanpak om de nodige maatregelen te treffen.

Toetsing en aanpassing van uw RI&E
Heeft u al een RI&E opgesteld? Dan is het belangrijk dat deze wordt getoetst door een gecertificeerde arbodienst of -deskundige. CVB kan u hierbij helpen door uw RI&E te beoordelen en waar nodig aan te passen. Zo zorgt u ervoor dat het uiteindelijke Plan van Aanpak de juiste handvatten biedt om verbeteringen in uw onderneming door te voeren.

Als ondernemer loopt u risico’s; dat weet u als geen ander. Wat als een van uw medewerkers plotseling een ongeval krijgt met een machine? Of een van uw medewerkers gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel, of omdat de werkplek niet goed is ingericht?

Dan stagneert het werk. Daar komen nog de kosten van verzuim en mogelijke vervanging bij. Bovendien brengt het mogelijk uw goede naam in gevaar en kunt u te maken krijgen met financiële claims. Kortom, behoorlijke risico’s!

U heeft vast wel eens gehoord van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, oftewel RI&E. Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een LIJST met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in uw bedrijf, en een PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Dus ook het financiële risico.

Een RI&E is voor iedere ondernemer met personeel verplicht!

U kunt de uitvoering van RI&E uitbesteden aan Centrum voor Bedrijfsgezondheidszorg of zelf de uitvoering op u nemen. In het laatste geval dient uw RI&E in veel gevallen nog te worden getoetst. Ook de toetsing kan Centrum voor Bedrijfsgezondheidszorg op zich nemen.

Procedure:

Het aanvragen van een RI&E kunt u via 0318- 734297 of via mail: info@cvbgezondheid.nl

Scroll naar boven