Verzuimbegeleiding

Regie op gezondheid en verzuim

CVB adviseert de ondernemer inzake verzuim en duurzame inzetbaarheid en zij houdt de regie en verantwoordelijkheid voor het verzuim en de gezondheid van zijn/haar medewerkers.

Wij zijn de deskundige partner die de werkgever en leidinggevende ondersteunt bij deze begeleiding. Wij leveren de mogelijkheden, ook aan de werknemer, waardoor bedrijven en werknemers vitaal en gezond blijven en/of worden.

Werkwijze

Van elke relatie (werkgever) wordt een bedrijfsprofiel opgemaakt waarin de verzuim-, gezondheids- en de financiële risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid worden opgenomen. Tevens worden de besparingsmogelijkheden in kaart gebracht met betrekking tot (zorg)verzekeringen, subsidies, premiekortingen en verlaging van het verzuim. Met de werkgever worden desgewenst doelstellingen vastgesteld en wordt een (preventie) plan van aanpak opgesteld. De lopende verzuimdossiers krijgen een quick scan en zo nodig wordt in overleg met de werkgever en evt. de bedrijfsarts een voorstel gedaan voor bijstelling. Nieuwe verzuimcasussen worden door het triagemodel binnen 48 uur beoordeeld op kort-, middellang-, of (dreigend) langdurig verzuim. De werknemer geeft via een vragenlijst uit eigen portal weer wat zijn mobiliteit is, wat de verwachte duur is van zijn verzuim, wat zijn arbeidsmogelijkheden zijn en of sprake is van een speciale situatie. Met de leidinggevende worden gewoonlijk de mogelijke acties afgestemd.

Scroll naar boven