Arbeidsdeskundige

Arbeidsdeskundige

Centrum Voor Bedrijfsgezondheid

Arbeidsdeskundige

Waarvoor?
In onze maatschappij heeft iedereen het recht en de plicht om naar vermogen te werken. Als mensen te maken krijgen met ziekte, ongeval of arbeidshandicap is vaak wel extra aandacht nodig om de balans tussen belastbaarheid en arbeidsbelasting te hervinden. Wat kan iemand aan, hoe groot is zijn verwerkingsvermogen, wat zijn de belemmeringen en beperkingen? Maar ook: hoe zwaar is het werk eigenlijk? Kunnen taken en functies wellicht aangepast worden als iemand arbeidsvermogen (tijdelijk) minder is? En wat zijn dan consequenties voor contract of uitkering? Arbeidsdeskundigen vervullen een sleutelrol bij het vinden van antwoorden op deze vragen.

Wat?
De arbeidsdeskundige is specialist in mens, werk en inkomen en weegt belasting en belastbaarheid van de mens in werk. De arbeidsdeskundige ondersteunt bij het voorkomen en herstellen van arbeidsongeschiktheid en kijkt actief naar mogelijkheden van mens in werk.

Procedure
– De werkgever of leidinggevende meldt een werknemer aan voor onderzoek.
– N.a.v. het onderzoek volgt behandeling of een advies voor b.v. een meer multidisciplinaire interventie.
– Na afloop van een onderzoek of traject wordt een verslag meegegeven aan de werknemer en eventueel samen met de werkgever of leidinggevende besproken.
– Eventueel kan advies voor voorkomen van klachten gegeven worden.

Aanvraag:
Het aanvragen van een traject loopt via de leidinggevende, de bedrijfsarts of via mail: info@cvbgezondheid.nl.

Scroll naar boven