Subsidies

Subsidies

In een aantal gevallen kan de werkgever het loon verhalen op het UWV omdat sprake is van een speciale regeling (14% van de werknemers valt onder een speciale regeling). Het inventariseren of sprake is van een ‘vangnet of no risk-polis ‘of andere gunstige regeling (bv. ‘Doelgroepenbesluit’) van toepassing is, behoort ook tot de dienstverlening van het CVB. Bij het verlagen van de schadelast wordt als vanzelfsprekend ook gekeken naar subsidies en premiekortingen. CVB heeft daarvoor een bijzondere expertise in huis.

Eén belangrijke en bereikbare subsidie betreffende duurzame inzetbaarheid is de ESF-subsidie. CVB heeft veel ervaring bij het aanvragen van ESF-subsidie die in de uitwerking concrete handvatten biedt voor duurzaam vitaliteits- en gezondheidsbeleid. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000,00, ervan uitgaande dat de onderneming eenzelfde bedrag beschikbaar stelt. Naast de ESF-subsidie bestaan er nog andere subsidiemogelijkheden zoals de ‘MKB-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid’ en regionale subsidies.

Scroll naar boven