Re-integratie

Re-integratie

Waarvoor?
Als uw werknemer ziek is, en niet terug kan keren in zijn eigen werk, dan bent u als werkgever verplicht om hem te (laten) begeleiden naar een andere functie binnen of buiten uw bedrijf. Dit laatste wordt ook wel een tweede spoor traject genoemd. Het voorgaande heeft onder andere te maken met regels en verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.

Samen met uw werknemer doet u het maximale om hem of haar weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Voor u beiden is het belangrijk om zo snel mogelijk te starten met een tweede spoor traject, doch uiterlijk voor het tweede verzuimjaar. U moet uw werknemer tot maximaal twee jaar loon doorbetalen en kan dat mogelijk bekorten Uw werknemer krijgt meer perspectief op betaald werk. Als u onvoldoende re-integratie inspanningen verricht zal het UWV een boete opleggen tot maximaal een jaar loondoorbetaling.

Wat?
In eerste instantie is uw inspanning gericht op terugkeer in eigen werk, eventueel met aanpassingen of middels het treffen van voorzieningen, wat ook het eerste spoor wordt genoemd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zoekt u naar ander passend werk in uw bedrijf (spoor anderhalf). Soms is een terugkeer bij de eigen werkgever niet haalbaar. Wanneer duidelijk is dat een werknemer niet kan terugkeren binnen de organisatie, is het tijd voor een Spoor 2 traject. Soms lopen trajecten voor het eerste, anderhalf en tweede traject naast elkaar als onduidelijk is of

Hoe?
Door gerichte vragen te stellen aan de bedrijfsarts, die een advies af moet geven over de belastbaarheid voor de functie van de werknemer. Hij zal een belastbaarheidsprofiel op stellen, die door een arbeidsdeskundige gebruikt wordt voor een advies over welk spoor van toepassing is. Daarna wordt een tweede spoor

Procedure
– De bedrijfsarts geeft aan of werkhervatting in eigen werk haalbaar is;
– De arbeidsdeskundige brengt een advies uit op basis van het belastbaarheidsprofiel;
– Het advies wordt besproken met werkgever, werknemer;
– Een offerte spoor twee traject wordt aangevraagd;
– Spoor twee traject gaat lopen;

Procedure:
Het hele traject tot en met de inzet van een spoor twee traject wordt begeleid door Centrum voor Bedrijfsgezondheid. Voor advies en een aanvraag: info@cvbgezondheid.nl.

Scroll naar boven