Mediation

Mediation

Waarvoor?
Werken neemt een belangrijke plek in in ons leven. Een groot deel van onze tijd brengen wij door op het werk. Een conflict op het werk heeft een enorme impact op mensen; een dagelijkse confrontatie. Vaak zo erg dat het conflict uitmondt in ziekmelding of burn-out. Om een arbeidsconflict op te lossen kunnen we mediation inzetten.

Wat?
Pre-mediation
Een goede reden dus om een arbeidsconflict snel op te lossen, liefst in het beginstadium als er nog niet echt sprake is van een conflict. Het stadium waarin de relatie onder druk staat omdat de samenwerking stroef verloopt of omdat men het vertrouwen in elkaar dreigt kwijt te raken. Er is dan nog geen conflict , maar de situatie is wel explosief. Er hoeft niet veel te gebeuren of er volgt een knallende ruzie.

Dit is eigenlijk het allerbeste moment voor een goed mediation-gesprek. Een zogenaamde pre-mediation. Er is nog niks verloren en met een of twee gesprekken onder toeziend oog van Anne Marie Weijers van OST Mediation, een ervaren onafhankelijk mediator, kan vaak op eenvoudige wijze de kou uit de lucht gehaald worden; ieder licht zijn belangen en standpunten toe en in een gesprek dat volgt proberen we het evenwicht in de werkrelatie weer terug te brengen. Dat werkt vaak heel verhelderend, effectief en snel.

Mediation
Soms is er al te veel gebeurd en gezegd en is het conflict een feit. In dat geval biedt mediation ook uitkomst. Zowel voor werknemer als voor werkgever. Groot voordeel van mediation is dat het snel gaat. Een conflict moet snel worden opgelost. Een arbeidsconflict is zeer onaangenaam. Het houdt werknemer en werkgever voortdurend bezig, zowel op het werk als privé. De werkgever draagt daarnaast ook nog de financiële gevolgen; een verlies voor de onderneming. Het is belangrijk de schade zoveel mogelijk te beperken.

Bij arbeidsmediation wordt liefst in een vroeg stadium gezocht naar mogelijke oplossingen van het conflict. Dit kan door het opnieuw op gang brengen van de communicatie. Vaak wordt door herstel van de communicatie het eigen aandeel in het conflict duidelijk, waardoor reïntegratie mogelijk is.

Exit Mediation
Soms is reïntegratie bij de eigen werkgever niet meer mogelijk. OST Mediation begeleidt dan werknemer en werkgever bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Op deze manier kunnen betrokkenen op een bij hen passende manier de arbeidsrelatie beëindigen.

Hoe?
Een werknemer meld zich aan bij de werkgever of leidinggevende.

Procedure (onderstaand kun je aanvullen naar eigen inzicht, of wat punten weghalen)
– De werkgever of leidinggevende plant een werknemer in voor onderzoek.
– Aanmelding werknemer voor onderzoek en/of behandeling kan online.
– Wanneer er sprake is van een ‘aanvullende zorgverzekering’ bestaan er mogelijkheden het onderzoek deels op basis van fysiotherapie te declareren bij de zorgverzekeraar. De werkgever zal dan een lagere rekening ontvangen.
– N.a.v. het onderzoek volgt behandeling of een advies voor b.v. een meer multidisciplinaire interventie.
– Na afloop van een onderzoek of traject wordt een verslag meegegeven aan de werknemer en eventueel samen met de werkgever of leidinggevende besproken.
– Eventueel kan advies voor voorkomen van klachten gegeven worden.

Procedure:
Het aanvragen van een traject loopt via de leidinggevende, de bedrijfsarts of via mail: info@cvbgezondheid.nl.

Scroll naar boven