Maatschappelijk Werk

Maatschappelijk Werk

Voor Wie?
Medewerkers die niet goed functioneren, dreigen uit te vallen of zelfs al een poosje ziek zijn. Een herkenbare situatie, waar elk bedrijf mee te maken heeft. Een van deze professionals die de werkgever kan ondersteunen in de zorg voor het welbevinden (en dus beter functioneren) van de werknemers is het bedrijfsmaatschappelijk werk.

Dit is een specialisatie van het algemeen maatschappelijk werk. Op een heel praktische manier, gericht op het hier en nu, helpt de bedrijfsmaatschappelijk werker een medewerker om bijvoorbeeld anders naar zijn of haar situatie te kijken en te komen tot oplossingsgerichte acties. Het doel:
– voorkomen van uitval
– snelle terugkeren naar de werkvloer
– optimaliseren van de vaardigheden die nodig zijn in het werk

Wanneer?
Wanneer iemand door psychosociale oorzaken ziek is, in zijn/haar functioneren belemmerd wordt of bepaalde vaardigheden moet aanleren, kan bedrijfsmaatschappelijk behulpzaam zijn.

Over het algemeen zijn vijf begeleidingsgesprekken voldoende om de gestelde doelen te halen. We noemen nog enkele laatste doelen waarbij bedrijfsmaatschappelijk werk behulpzaam kan zijn:
-Leren beter samen te werken binnen het team;
-Het verwerken van een overlijden of ander verlies;
-Leren omgaan met veranderingen op het werk;
-Beter omgaan met collega’s of klanten;
– Assertiever worden en/of beter voor zichzelf zorgen;
– Omgaan met hoge werkdruk;
– Leren structureren en plannen;
– Motivatie voor het werk vergroten;
– Eventuele psychische oorzaak van vage lichamelijke klachten aanpakken;
-Leren omgaan met zorgen om gezinsleden of andere privé problemen (financieel of opvoeding bijvoorbeeld).

Stappen
– De werkgever of leidinggevende meldt een werknemer aan voor een intake;
– N.a.v. een intake volgt een advies over een vervolgtraject;
– Op verzoek kan een (drie)gesprek met de leidinggevende plaats vinden;
– Eindrapportage.

Procedure:
Het aanvragen van een traject loopt via de leidinggevende, de bedrijfsarts of via mail: info@cvbgezondheid.nl.

Scroll naar boven