Fysiotherapeut

Fysiotherapeut

Waarvoor?
Het doel van een bedrijfsfysiotherapeut is om ervoor te zorgen dat werknemers in een gezonde werkomgeving goed kunnen werken zonder daarbij lichamelijke klachten te krijgen. In samenwerking met werkgevers en vaak ook verzekeraars en Arbo-organisaties zorgt hij bijvoorbeeld voor goede werkplekken en een goede balans tussen belasting en belastbaarheid.Zo kan een bedrijfsfysiotherapeut gezonde werknemers helpen gezond te blijven en werknemers met klachten aan spieren en gewrichten helpen bij hun herstel.

Binnen Centrum voor Bedrijfsgezondheid is de meerwaarde van het in huis hebben van een bedrijfsfysiotherapeut dat lichamelijke klachten die gerelateerd zijn aan werk ook vanuit die invalshoek opgelost kunnen worden. Zo kan onze bedrijfsfysiotherapeut de werkplek van zijn patiënten onderzoeken en advies uitbrengen over hoe deze aangepast kan worden. Daarnaast kunnen patiënten in onze trainingszaal onder begeleiding specifieke oefeningen doen die de belastbaarheid op het werk ten goede komen.

Waarom?
“De bedrijfsfysiotherapeut is een deskundige, die de organisatie en de inhoud van de arbeid, werkplekken en/of (psycho)motorisch gedrag van de werknemers systematisch onderzoekt met specifieke aandacht voor het bewegingsgedrag van de werknemers”.

Hoe?
Een werknemer meld zich aan bij de werkgever, leidinggevende of rechtstreeks bij het Centrum voor Bedrijfsgezondheid.

Procedure
– De werkgever of leidinggevende meldt een werknemer aan voor onderzoek.
– Wanneer er sprake is van een ‘aanvullende zorgverzekering’ bestaan er mogelijkheden het onderzoek deels op basis van fysiotherapie te declareren bij de zorgverzekeraar.
– N.a.v. het onderzoek volgt behandeling of een advies voor b.v. een meer multidisciplinaire interventie.
– Na afloop van een onderzoek of traject kan een verslag worden meegegeven aan de werknemer en eventueel samen met de werkgever of leidinggevende besproken.
– Eventueel kan advies voor voorkomen van klachten gegeven worden.

Aanvraag:
Het aanvragen van een traject loopt via de leidinggevende, de bedrijfsarts of via mail: info@cvbgezondheid.nl.

Scroll naar boven