Ergonoom

Ergonoom

Waarvoor?
Voor ergonomen bestaat er geen gemiddelde mens: iedereen is anders. Daarom analyseer je per persoon de lichaamshouding en werkhouding. Er wordt gekeken naar de werkomgeving en eventuele hulpmiddelen. Met enkele aanpassingen kan al veel bereikt worden! Daarbij wordt voorlichting en training gegeven aan leidinggevenden en managers binnen de eigen organisatie.

Voorkomen is beter dan genezen. De ergonoom denkt graag mee bij het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen die je dagelijks tegenkomt. Denk bijvoorbeeld aan de stoel waarop je zit of de fiets waarop je elke dag naar je werk gaat. Daarbij overwegende de toepassing van deze producten en hoe deze functioneren wanneer mensen ze gebruiken.

Wat?
Ergonomie speelt, vaak onbewust, een belangrijke rol in je dagelijkse werk en je privé-leven. De ergonomie valt pas op als het niet in orde is. De ergonoom streeft ernaar de omgeving van mensen op een dusdanige manier in te richten dat het goed is voor hun gezondheid. Er wordt gekeken naar de situatie thuis, onderweg en op het werk.

Een verkeerd ingerichte werkplek en een verkeerde werkhouding kunnen bijvoorbeeld klachten veroorzaken als rugpijn of RSI. Ook veiligheid en comfort komen aan bod. Als werknemers zich veilig en comfortabel voelen op hun werkplek, dan zal dat een positief effect hebben op hun werkprestaties.

Procedure
– De werkgever of leidinggevende doet een aanvraag voor onderzoek.
– N.a.v. het onderzoek volgt behandeling of een advies.
– Na afloop van een onderzoek of traject kan een verslag worden meegegeven aan de werknemer en eventueel samen met de werkgever of leidinggevende besproken.
– Advies voor voorkomen van klachten kan gegeven worden.

Procedure:
Het aanvragen van een traject loopt via de leidinggevende, de bedrijfsarts of via mail: info@cvbgezondheid.nl.

Scroll naar boven