Diagnose Stellen

Diagnose Stellen

Na het opmaken van een bedrijfsprofiel worden de verzuim-, gezondheids- en de financiële risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid in kaart worden gebracht en wordt omgezet in een advies rapport.

Na het opstellen van een advies rapport wordt dit direct opgevolgd door de directe aanpak van het lopend- en voorkomen van dreigend verzuim. Deze aanpak richt zich op de grootste veroorzakers van verzuim en leidt gewoonlijk binnen korte termijn tot een lager verzuimpercentage.

Na analyse van de verzuimcijfers, de oorzaken en veroorzakers van het verzuim, worden gerichte interventies en begeleiding ingezet.

Ook volgt dossieronderzoek bij de lopende dossiers en de recent afgesloten dossiers.

Doelen bij de diagnose zijn:

– Versnellingsmogelijkheden voor herstel (w.o. wachtlijstbemiddeling)

– Inzetten en risico’s op boetes (UWV) in kaart brengen.

– Beoordelen of (passende) arbeid geheel of gedeeltelijk mogelijk is en beoordelen of interventies noodzakelijk of mogelijk zijn.

– Aanpak frequent en herhalend verzuim.

– Leidinggevenden maken afspraken met werknemers met als doel om herhaling van verzuim te voorkomen.

– Coaching en ondersteuning van leidinggevenden met een hoog verzuim met als doel om dit verzuim te beperken en te voorkomen.

– Selectie van medewerkers die binnen korte of middellange termijn dreigen uit te vallen. De selectie wordt door de leidinggevenden uitgevoerd met behulp van een eenvoudig uitvraagformulier.

Scroll naar boven