Coaching

Coaching

Fysieke coaching
Er worden twee mogelijke coaching trajecten aangeboden, te weten fysiek en fysiek / psychisch. Meestal is een combinatie van beide de beste oplossing en het meest succesvol.

Met fysieke coaching wordt een individueel begeleidt oefen of trainingstraject bedoelt. Naast een persoonlijk oefen- of trainingsprogramma worden mensen persoonlijk begeleidt door een bewegingsagoog.

Wie komt in aanmerking?
In aanmerking voor deze trajecten komen werknemers die risico op verzuim lopen. Mensen met fysieke of mentale klachten en in veel gevallen een combinatie daarvan.

Hoe ziet het traject eruit?
Er wordt een intake gesprek ingepland waarin een inventarisatie van de klachten wordt gemaakt. Op basis van de intake wordt besloten voor een enkelvoudig of meervoudig traject. Daarna wordt een belastbaarheidsonderzoek gedaan. Er wordt achtereenvolgens gekeken naar:
– Soort werk en werk belasting;
– Soort klacht (fysiek of mentaal) en mate van de klacht;
– Fysieke belastbaarheid;
– Mentale belastbaarheid;
– Leefstijl en klachten;
– Inventarisatie individuele wensen, verwachtingen en mogelijkheden;
– Rapportage en advies.

Een coachingstraject wordt volledig op maat aangeboden aan de werknemer. Na afloop van het traject vindt wederom een belastbaarheidsonderzoek plaats. Met toestemming van de werknemer kunnen de resultaten met leidinggevende of werkgever besproken.

Het traject ziet er als volgt uit:
– Er worden met de medewerker 4 coachingsgesprekken gevoerd (één keer per twee weken);
– Het traject wordt gemonitord en de resultaten / vorderingen worden geëvalueerd met de werknemer;
– Het traject wordt op basis van de gesprekken waar nodig bijgestuurd;
– Er wordt een rapportage voor de bedrijfsarts geschreven na afloop van het traject;
– In het geval de fysieke belastbaarheid een belangrijke rol speelt zal een oefen of trainingsprogramma worden samengesteld dat afhankelijk van de mogelijkheden 1 of 2 maal per week gevolgd wordt.

Kosten:
De kosten voor het gehele programma bedragen € 825,00 per medewerker per jaar.

Procedure:
Het aanvragen van een traject loopt via de leidinggevende, de bedrijfsarts of via mail: info@cvbgezondheid.nl.

Scroll naar boven