Beweeginterventie

Beweeginterventie

Waarvoor?
De werkzaamheden van een casemanager zijn als volgt samen te vatten;

– Het fungeren als aanspreekpunt voor alle betrokken partijen, waaronder werkgever, het UWV en behandelaars.
– Het monitoren van het verzuim onder meer door het onderhouden van contact met de medewerker.
– Adviseren met betrekking tot interventie voor snelle re-integratie.
– Ondersteunen bij het opstellen van het Plan van Aanpak en het opstellen van een re-integratiedossier.
– Ondersteunen bij de eerstejaars evaluatie
– Ondersteunen bij subsidieaanvragen
– Verzorgen van aanvragen WIA volgens de richtlijnen van het UWV

Wat?
Casemanagers zijn de tussenpersonen die verzuimregistratie en begeleiding uitvoeren van zieke medewerkers. Zij staan als het ware tussen de bedrijfsarts en de werkgever in. Namens de werkgever begeleiden zij het re-integratieproces van de zieke. Kortom: de spin in het web. Met alle kennis van wet- en regelgeving, protocollen en lopende contracten zorgt de casemanager ervoor dat alle betrokken partijen doen wat ze moeten doen. Het doel van de casemanager is het verminderen en inkorten van de verzuimperiode van de werknemer.

Procedure
– Er volgt een aanvraag van verzuimverlof door de medewerker.
– De casemanager zal d.m.v. Triage beoordelen welke interventie ingezet zal worden, de leidinggevende geeft eventueel akkoord voor de aanvraag verzuimverlof.
– Via het verzuimsysteem zal het verzuim gevolgd worden.
– De wetverbetering poortwachter wordt in acht genomen.
– Er volgt behandeling of een advies voor b.v. een meer multidisciplinaire interventie.
– Eventueel kan advies voor voorkomen van verzuim gegeven worden.

Procedure:
Het aanvragen van een traject loopt via de leidinggevende, de bedrijfsarts of via mail: info@cvbgezondheid.nl.

Scroll naar boven