Arbeidspsycholoog

Arbeidspsycholoog

Gezond eten voor gezond personeel
De komende jaren zal de arbeidsmarkt flink veranderen door vergrijzing.

Diverse onderzoeken tonen aan dat het loont om in medewerkers te investeren. Juist door de vergrijzing is dat nog belangrijker dan voorheen. Denk aan betere prestaties, resultaten en daardoor kostenreductie. Daarbij komt dat elke verzuimdag kosten met zich meebrengt van vervanging en productiviteitsverlies.

Werkgevers zullen meer moeten doen om het personeel gezond en fit houden. Aandacht voor gezonde voeding is hierbij een essentiële factor en de bedrijfsdiëtist speelt hierin een speciale rol!

Bedrijfsdiëtist
Werkzaamheden, onder andere:
– Kantinecheck. Indien nodig krijgt u vervolgens advies hoe het aanbod te optimaliseren.
– Voorlichting gezonde voeding door middel van een lezing, een workshop, een informatieve marktkraam, etc.
– Individuele begeleiding van werknemers op locatie met behulp van advies op maat.

Procedure
– De werkgever of leidinggevende meldt een werknemer aan voor onderzoek.
– N.a.v. het onderzoek volgt behandeling of een advies.
– Eventueel kan advies voor voorkomen van klachten gegeven worden.
– Dieet advisering wordt mede bekostigd vanuit de Basiszorgverzekering.

Procedure:
Het aanvragen van een traject loopt via de leidinggevende, de bedrijfsarts of via mail: info@cvbgezondheid.nl.

Scroll naar boven