Arbeidspsycholoog

Arbeidspsycholoog

Waarvoor?
De Arbeidspsycholoog is gespecialiseerd in Arbeids- en/of Organisatiepsychologie. Hij bestudeert het menselijke gedrag op de werkvloer; welke invloed heeft het werk of de organisatie op het gedrag van de werknemer. Hierbij kan gekeken worden naar de verhouding tussen werknemer en organisatie, maar ook naar hoe een individu zich tot een groep verhoudt (binnen een organisatie) en welke relatie bestaat tussen werknemer en taken.

Wat?
De bevindingen van een Arbeidspsycholoog kunnen gebruikt worden om de (macht)structuur binnen een organisatie te veranderen of verbeteren. De Organisatiepsycholoog kan bijvoorbeeld ingeschakeld worden als een organisatie te maken heeft met veel ziekteverzuim en adviseren over hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden (verminderen werkdruk), maar ook helpen een re-integratie programma vorm te geven.

Een Arbeidspsycholoog kan ook betrokken zijn bij de werving en selectie van personeel, door bijvoorbeeld te bekijken of een sollicitant bij de organisatie past en assessments te begeleiden. Daarnaast is het ontwikkelen en uitvoeren van trainingsprogramma’s een mogelijke taak van de Arbeidspsycholoog. Denk hierbij aan trainingen in communicatie, persoonlijke effectiviteit, effectief leiderschap of assertiviteit. Mogelijke functies zijn o.a. organisatie-adviseur, ARBO-deskundige of HRM specialist.

Procedure
– De werkgever of leidinggevende meldt een werknemer aan voor onderzoek.
– N.a.v. het onderzoek volgt behandeling of een advies voor b.v. een meer multidisciplinaire interventie.
– Na afloop van een onderzoek of traject wordt een verslag meegegeven aan de werknemer en eventueel samen met de werkgever of leidinggevende besproken.
– Eventueel kan advies voor voorkomen van klachten gegeven worden.

Aanvraag:
Het aanvragen van een traject loopt via de leidinggevende, de bedrijfsarts of via mail: info@cvbgezondheid.nl.

Scroll naar boven