Arbeidshygienist

Arbeidshygienist

Waarvoor?
De arbeidshygiënist is de specialist op het gebied van arbeidsomstandigheden en de gezondheidseffecten die daardoor kunnen ontstaan. De arbeidshygiënist weet als geen ander welke arbeidsfactoren de fysieke gezondheid negatief kunnen beïnvloeden. De zorg voor een gezonde werkomgeving is zijn werkterrein, de bescherming van werknemers zijn doel.

Arbeidshygiëne is één van de vier kerndisciplines die in het Arbo besluit worden genoemd. Het specifieke terrein van de arbeidshygiënist is het in kaart brengen van risicofactoren voor de fysieke gezondheid van werknemers in een bedrijf of instelling. Het werk van de arbeidshygiënist speelt zich voornamelijk op de volgende twee terreinen af:

– Hinderlijke omgevingsfactoren, factoren die het comfort van de werknemer beïnvloeden
– Schadelijke omgevingsfactoren, factoren die zijn gezondheid beïnvloeden

Hinderlijke omgevingsfactoren zijn bijvoorbeeld, achtergrondgeluid, binnenklimaat en luchtkwaliteit. Schadelijke factoren kunnen bijvoorbeeld ontstaan door blootstelling aan chemische of biologische stoffen maar ook door schadelijk geluid, hand- en arm trillingen, fysieke overbelasting, RSI en beeldschermwerk.

Arbeidshygiëne is een vak, een specialisme, waarin het aankomt op denken en doen. Werkplekonderzoek, het uitvoeren van metingen, verbeteradviezen opstellen, in gang zetten en de uitvoering coördineren. De arbeidshygiënist is de aangewezen persoon om de gezondheid op de werkplek te bevorderen.

Wat?
Belangrijke taken van een arbeidshygiënist zijn:

– Meten van riscofactoren zoals geluid, trillingen gevaarlijke stoffen en fysieke belasting
– Inventariseren en kwantificeren van risicofactoren
– Adviseren over gezondheidsrisico’s bij processen
– Opstellen en toetsen risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)
– Het uitvoeren van werkplekinspecties en werkplekonderzoeken
– Adviseren over beheersmaatregelen
– Evalueren bestaande beheersmaatregelen
– Voorlichting en training op het gebied van Arbo wetgeving

Procedure
De werkgever of leidinggevende meldt een werknemer aan voor onderzoek.
N.a.v. het onderzoek volgt behandeling of een advies voor b.v. een meer multidisciplinaire interventie.

Na afloop van een onderzoek of traject wordt een verslag meegegeven aan de werknemer en eventueel samen met de werkgever of leidinggevende besproken.

Eventueel kan advies voor voorkomen van klachten gegeven worden.

Aanvraag:
Het aanvragen van een traject loopt via de leidinggevende, de bedrijfsarts of via mail: info@cvbgezondheid.nl.

Scroll naar boven